Regulamin

/
Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep Bravura – sklep internetowy dostępny jest pod adresem http://www.bravurawear.com.

Sklep internetowy oferuje sprzedaż produktów z możliwością składania zamówień online. Wszystkie materiały umieszczone na stronie Sklepu internetowego tj. zdjęcia, treść, materiały graficzne są tylko i wyłącznie własnością firmy BRAVURA Paweł Portalski i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie jest zabronione. 

Dane sklepu internetowego (Sprzedawca) / Kontakt ze sklepem: Adres pocztowy:

BRAVURA
Paweł Portalski   
ul. Jana Brzechwy 7
09-400 Maszewo Duże
E-mail: kontakt@bravurawear.com
NIP: 7743248936
REGON: 383910260

Znaczenie pojęć użytych w niniejszym regulaminie

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Konsument -osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze sklepem Bravura nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Rejestracja – dzięki rejestracji dane klienta zachowywane są w Bazie Danych Sklepu internetowego Bravura. Rejestracja umożliwia klientowi śledzenie swojej historii zamówień, składanie zamówień w sklepie internetowym, dostęp do panelu klienta. Podczas procesu rejestracji klient musi podać unikatowe hasło, które znał będzie tylko on. Proces jest w pełni bezpieczny, ponieważ jest szyfrowany protokołem https. Udostępnienie hasła osobom trzecim grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi, za które odpowiada tylko i wyłącznie Klient.

Logowanie – umożliwia klientowi zalogowanie się do panelu Klienta po uprzedniej rejestracji w systemie sklepu internetowego. Po zalogowaniu klient ma możliwość podglądu sowich zamówień oraz może sprawdzić status swojego zamówienia. 

Koszyk -jest to element Sklepu internetowego Bravura, do którego trafiają wszystkie produkty, które Klient doda do koszyka. W każdej chwili Klient ma możliwość sprawdzenia produktów w koszyku i przeprowadzać takie operacje jak: zmiana ilości produktów, usunięcie produktów z koszyka, przejście do Procesu Zakupu. 

Proces zakupu – w momencie, gdy Klient chce zamówić wybrane produkty z koszyka, musi przejść do procesu zakupu. W procesie tym Klient musi dokładnie sprecyzować takie szczegóły jak: adres dostawy, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności, sposób dostawy itp. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w Sklepie internetowym, dane do wysyłki uzupełniane są automatycznie z możliwością ich edycji. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Newsletter -jest to inaczej elektroniczna gazetka tworzona przez Sklep Bravura, w której przeważnie umieszczane są informacje o aktualnych promocjach, ofercie itp. Newsletter otrzymują tylko i wyłącznie Klienci, którzy zapisali się do niego poprzez formularz na stronie Sklepu internetowego. W każdej chwili Klient może zrezygnować z newslettera. 

Pliki Cookies (ciasteczka) – są to niewielkie pliki konfiguracyjne ułatwiające Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego. Pliki zapisywane i przechowywane są na urządzeniu Klienta, nie mają one niekorzystnego wpływu na sprzęt oraz dane znajdujących się na nim. Klient może nie zaakceptować polityki plików cookies, jednak może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Minimalne wymagania techniczne

Aby użytkownik mógł korzystać ze Sklepu internetowego Bravura musi spełniać minimalne wymagania techniczne do których należą:

 • posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu 
 • posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript, Cookies, ActiveX, appletów Java.
 • posiadanie aktywnego konta e-mailowego 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Sklep internetowy Bravura umożliwia Klientom założenie konta poprzez rejestrację oraz logowanie do systemu po założeniu konta w Sklepie internetowym. Logowanie oraz Rejestracja możliwe jest pod adresem: https://bravurawear.com/moje-konto/
 2. Po zalogowaniu się Klient ma dostęp do pełnej funkcjonalności sklepu internetowego. 
 3. Za rejestrację Sklep internetowy Bravura nie pobiera żadnych opłat. 
 4. Do dokonywania zakupów nie jest wymagana rejestracja. Można składać zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym. Bez rejestracji Klient nie ma możliwości sprawdzenia swoich historii zamówień, statusu zamówienia, dodawać produktów do ulubionych itp. 
 5. Klient zarejestrować się może w dowolnej chwili wykorzystując do tego odpowiedni przycisk umieszczony na stronie sklepu lub skorzystać z odnośnika podczas składania zamówienia.
 6. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym, Klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym musi podać aktywny adres e-mail, unikalne hasło, oraz zaakceptować niniejszy regulamin. Dodatkowo Klient musi zaznaczać opcję wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 7. Po prawidłowym wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”. Po chwili na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wygenerowana automatycznie przez Sklep      internetowy Bravura z informacją o potwierdzeniu rejestracji w sklepie. 
 8. Po zatwierdzeniu rejestracji Klient może zalogować się na swoje konto używając do tego adresu e-mail oraz hasła, podanego podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. 
 9. Klient, który zarejestrował się w Sklepie internetowym w każdej chwili bez podania przyczyny może odstąpić od zawartej umowy. Aby odstąpić od umowy Klient musi przesłać na adres kontakt@bravurawear.com lub adres pocztowy zawarty w § 1 „Dane Sklepu internetowego” oświadczenie, żądania usunięcia Konta Klienta z Bazy Danych Sklepu internetowego Bravura. W oświadczeniu Klient musi podać również adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto. 
 10. Bravura może odstąpić od umowy o świadczeniu usługi Konta Klienta z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w momencie, gdy:
  • Klient podczas korzystania ze Sklepu internetowego narusza jego przepisy prawa lub postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
  • Klient narusza prawa osób trzecich
  • Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego wpływa niekorzystanie na jego funkcjonowanie 
 11. Przesyłanie przez Klienta niezamówionej informacji handlowej tzw. spamu
 12. Sklep internetowy Bravura może złożyć oświadczenie o wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta, które prześlę do Klienta za pośrednictwem poczty internetowej na adres poczty Klienta zarejestrowanego w Sklepie internetowym. 
 13. Wypowiedzenie lub też rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron o świadczeniu usługi Konta Klienta będzie miało skutek zablokowania oraz usunięcia Konta Klienta z Bazy Danych Sklepu internetowego.
 14. Jeżeli którakolwiek ze stron wypowie lub rozwiąże umowę o świadczeniu usługi Konta Klienta nie wpłynie na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy. 

§ 3 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może zamawiać wystawione produkty w Sklepie internetowym Bravura 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
 2. Warunkiem udanej transakcji jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, który Klient musi potwierdzić przed złożeniem zamówienia. Niezaakceptowanie regulaminu spowoduje, że wykonanie transakcji będzie niemożliwe.
 3. Dane w wypełnianym formularzu muszą być poprawne oraz prawdziwe. Niedostosowanie się do tego podpunktu regulaminu spowoduje, że zamówienie nie będzie zrealizowane. Sklep internetowy Bravura nie ponosi odpowiedzialności za źle wypełniony formularz.
 4. Aby poprawnie przejść proces zamówienia, należy dodać wybrane produkty do koszyka, poprawnie wypełnić formularz zamówienia, wybrać metodę płatności oraz sposób wysyłki, zaakceptować niniejszy regulamin i potwierdzić przyciskiem złożenie zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres mailowy Klienta zostanie wysłana informacja, dotycząca zakupionego produktu.
 6. Umowa sprzedaży między Kupującym a Sklepem zawierana jest w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta. 
 7. Po dodaniu produktów do wirtualnego koszyka Sklepu, Klient podczas robienia zakupów może przeglądać oraz modyfikować zawartość swojego koszyka.
 8. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia, jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim.
 9. Realizacja może dojść do skutku tylko i wyłącznie, gdy kupiony przedmiot znajduje się w magazynie Sklepu internetowego. Jeżeli termin realizacji ulegnie wydłużeniu lub realizacja nie będzie możliwa, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany drogą mailową. Jeżeli termin ulegnie wydłużeniu, Klient ma prawo anulować swoje zamówienie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.    
 10. Klient po potwierdzeniu zamówienia musi uiścić opłatę za zakupione towary. Wyjątkiem jest wybranie opcji „za pobraniem”.
 11. Koszty dostawy i odbioru za zakupione towary w Sklepie internetowym Bravura pokrywa Klient. Kwota za poszczególne opcje wysyłki podawana jest podczas finalizowania zamówienia oraz pod adresem internetowym www.bravurawear.coml/wysylka 

§ 4 Zwrot kupionych produktów

 1. Zgodnie z Ustawą praw konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej między nim a Sklepem internetowym bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia żadnych kosztów. Na zwrot produktu Kupujący ma 14 dni od momentu otrzymania zakupionego produktu.
 2. Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować sklep Bravura o swojej decyzji wypełniając formularz zwrotu (załącznik nr 1). Wypełniony formularz zwrotu należy zeskanować lub zrobić czytelne zdjęcie i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bravurawear.com wpisując w temacie maila numer zamówienia.
 3. Jeżeli zwracany towar będzie uszkodzony lub niekompletny Sprzedawca może odmówić przyjęcia przesyłki. W takiej sytuacji Kupujący zostanie obciążony kosztami wysyłki za ponowne wysłanie produktów do Klienta przez Sprzedawcę. 
 4. Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki do Klienta, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 5. Zwrot kwoty za zamówione produkty zostanie zwrócony Klientowi w taki sam sposób w jaki uiścił on opłatę za zakupione towary. Wyjątkiem jest wybranie opcji „za pobraniem”, w takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do podania nr konta bankowego w formularzu zwrotu (załącznik nr 1). Na zwrot kwoty pieniężnej Sklep internetowy Bravura ma 14 dni od momentu otrzymania zwracanego towaru.   
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Towar należy niezwłocznie odesłać Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
 8. Klient ponosi koszty odesłania do siedziby Sklepu internetowego zwracanego towaru, które nie są zwracane przez Sprzedawcę.
 9. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniego kontaktu.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
 11. O świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który poinformowany został jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy;
 12. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności, o czym Klient jest informowany;
 13. W której w momencie otwarcia opakowania towaru nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higieny;   
 14. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

§ 5 Wymiany

 1. Nie stosujemy wymian. W celu dokonania wymiany należy odstąpić od zakupu, a następnie złożyć nowe zamówienie.

§ 6 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji, jeżeli zakupiony towar okazał się wadliwy. Kupujący po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy towar na adres siedziby Sklepu internetowego tj. Sklep internetowy Bravura, ul. Jana Brzechwy 7, 09-400 Maszewo Duże. Sklep internetowy Bravura ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego oraz treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014r., poz. 827)
 2. Reklamacja odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony formularz reklamacji należy zeskanować lub zrobić czytelne zdjęcie i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bravurawear.com.
 3. Aby ustosunkować się do złożonej reklamacji z tytułu wady fizycznej towaru, Kupujący powinien wysłać go Sprzedawcy, na wskazany powyżej adres. Do reklamowanego towaru należy dołączyć również fakturę. 
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną o wyniku reklamacji i o dalszych postępowaniach z nią związanych.
 6. Jeżeli Sklep internetowy Bravura stwierdzi jakiekolwiek braki w złożonej reklamacji, wtedy ma prawo zwrócić się do Klienta o uzupełnienie brakujących treści.
 7. Klient, jeżeli reklamacja jest uzasadniona i towar posiada wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o usunięcie wady;
  • złożyć oświadczenie o wymianie wadliwego towaru na wolny od wad; 
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; 
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. 
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji wraz z żądaniem obniżenia ceny, Sprzedawca dokona zwrotu odpowiedniej kwoty w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 10. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego.
 11. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

§ 7 Newsletter

 1. Newsletter Sklepu internetowego Bravura wysyłany jest tylko do tych Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Poprzez zapisanie się do newslettera dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Zapisując się do newslettera Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o ofercie i promocjach Sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422).
 2. Na podany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest w formie listu elektronicznego informacja o promocjach, nowej ofercie, nowych produktach, zmianach w Sklepie itp. 
 3. Po zapisaniu się do newslettera Klient w każdej chwili może z niego zrezygnować bez jakichkolwiek konsekwencji. Może również zmienić adres e-mail, na który będzie wysyłany newsletter.  

§ 8 Polityka plików Cookies oraz danych osobowych

 1. Dane osobowe, które Klient podaje podczas rejestracji konta, składania zamówienia są przetwarzane przez Firmę Bravura Paweł Portalski.
 2. Aby Klient mógł prawidłowo zarejestrować się w systemie Sklepu internetowego musi podać prawdziwe dane osobowe oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych. Wyrażenie zgody jest konieczne podczas rejestracji konta lub składania zamówienia przez Klienta. 
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia, które jest dokładnie opisane. 
 4. Klient ma prawo wiedzieć w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W tym celu Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym Bravura za pomocą poczty elektronicznej wysyłając informację na adres kontakt@bravurawear.com. Klient ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji. 
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących ze Sklepem internetowym firm kurierskich, w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany adres. Jeżeli Klient płaci z góry za zamówiony towar, to dane osobowe również przekazywane są podmiotowi, za którego pośrednictwem następuje rozliczenie transakcji. 
 6. Firma Bravura jako posiadacz danych osobowych Klientów, ma prawo powierzyć je innemu podmiotowi zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 7. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera, jego adres mailowy dodawany jest do listy mailingowej i jest wykorzystywany do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
 8. Bravura w swoim Sklepie internetowym korzysta z polityki plików cookies. Są to małej wielkości pliki, które są zapisywane przez system teleinformatyczny Sklepu internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta. W zależności z jakiego urządzenia Użytkownik aktualnie przegląda Sklep internetowy Bravura może to być: komputer, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie multimedialne. 
 9. Pliki cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Klienta ze strony Sklepu internetowego. Ich zadaniem jest ułatwianie korzystania z serwisu oraz dostosowywanie strony do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika.
 10. Jeżeli Klient wchodzi pierwszy raz na stronę Sklepu internetowego lub też skasuje zawartość historii swojej przeglądarki pojawi się komunikat o polityce plików cookies, którą Klient musi zaakceptować, jeżeli chce poprawnie korzystać ze Sklepu internetowego Bravura. 
 11. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje polityki plików cookies korzystanie ze Sklepu internetowego będzie utrudnione, a niektóre treści mogą nie wyświetlać się w ogóle. Może zdarzyć się również, że dostęp do danej podstrony Sklepu zostanie całkowicie zablokowany. 
 12. Szczegółowe informację na temat polityki plików cookies znajdują się na stronie www.bravurawear.com/politykaprywatnosci  

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy Bravura zobowiązuje się dostosowywać do wszelkich praw Klienta zgodnych z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.827). 
 2. Klient ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z umową sprzedaży zawartą między Sprzedawcą a Klientem. 
 3. Klient ma możliwość zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedawcą a Klientem. 
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest za darmo na stronie Sklepu internetowego pod adresem www.bravurawear.com/regulamin
 5. W momencie, gdy Klient zarejestruje się w systemie Sklepu internetowego lub złoży zamówienie i zaakceptuje przetwarzanie danych osobowych. Sprzedawca ma pełne prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów na potrzeby wykonania umowy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Firma Bravura nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim w celach marketingowych. W każdym momencie po zarejestrowaniu się Klient ma wgląd do sowich danych osobowych oraz może je modyfikować. Dane osobowe Klientów muszą być poprawne, ponieważ są one podstawą do właściwego zawarcia Umowy sprzedaży na odległość. 
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje Klientów, którzy przed złożeniem zamówienia bądź rejestracją zaakceptowali treść regulaminu. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 8. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem internetowym Bravura, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 9. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 17.01.2021 roku i obowiązuje od tego dnia do dnia, w którym nastąpią zmiany w regulaminie. 
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close